image

De Deli-kippen komen van vlakbij. De bevruchte eieren worden in de broeierij van J. Lisabeth in Gottem uitgebroed. Daarna worden ze verder gekweekt in de ruime stallen in Gottem of bij zorgvuldig gekozen landbouwers.

Ook hier is er een link met de familie van Chris. Op de boerderij van zijn ouders werden vroeger kippen gekweekt voor de familie Lisabeth. Rigo en Bernice stopten daar enkele jaren geleden mee, zodat ze zich helemaal konden toeleggen op de kweek van runderen voor de boerderij.